قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

این قرارداد فی مابین شرکت آسانسور هوافضا به نمایندگی مهندس …………………………….. به عنوان پیمانکار و آقای به شماره تماس: به عنوان نماینده ساختمان و کارفرما به شرح زیر منعقد میگردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد
عبارت از سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور دارای توقف با ظرفیت نفره به آدرس: تبریز،

ماده 2 : مدت قرارداد
مدت قرارداد یکساله از تاریخ ……./ ……../ 95 لغایت ……./ ……../ 96 میباشد که تمدیداعتبار برای مدت مشابه درصورت توافق طرفین و یا لغو آن مستلزم تسویه حساب کامل هزینه های این قرارداد می باشد .

ماده 3 : مبلغ قرارداد
مبلغ ریال میباشد که در اول قرارداد در مقابل اخذ رسید قابل پرداخت است در غیر اینصورت قرارداد فسخ شده تلقی می گردد و فاقد هرگونه ارزش قانونی میباشد. ( جهت پرداخت کارت به کارت به شماره کارت بانک ……………………………….. بنام ………………………………….. پرداخت شود. )

سایر شرایط

قرارداد های سرویس و نگهداری یکساله میباشد و دفعات سرویس آسانسور به ازای هر ماه، یک نوبت خواهد بود .
ساعت کار تکنسین های سرویس و تعمیر آسانسور در ساعات اداری (شیفت عادی) از ساعت 9 صبح تا ساعت 16 بعد ازظهر و روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 می باشد .
اعزام تعمیر کار برای رفع خرابی آسانسور از ساعت 16 تا 20 (خارج از شیفت عادی) یا روزهای جمعه و روزهای تعطیل یا اعزام تعمیرکار برای رفع خرابی آسانسور بصورت شبانه روزی (24 ساعته) شامل این نرخ نامه نمی شود و مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد.
کلیه آسانسورها می بایستی دارای بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان باشند و اقدام و پرداخت مبلغ حق بیمه یکساله بعهده مدیریت ساختمان (کارفرما) می باشد .
طرفین قرارداد متعهد به اجرای دقیق کلیه شرایط مواد مندرج در این قرار داد میباشند لذا بدیهی است مسئولیت مسافرین و خسارات ناشی از حریق و یا
حوادث پیش بینی نشده از عهده این قرارداد خارج بوده و پیمانکار در قبال آن هیچ تعهدی ندارد.
– این قرارداد با سه ماده و در دو نسخه تهیه شده است که هر نسخه حکم واحد را دارد و در صورت خدشه و قلم خوردگی از اعتبار ساقط می باشد.
– این قرارداد طبق نرخ نامه اتحادیه در سال 95 میباشد و در شروع سال 96 ماه های سال 96 با نرخ نامه جدید محاسبه میشود و مابه التفاوت محاسبه خواهد شد.

کارفرما با احترام
مهندسین مشاورآسانسور
هوا فضا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *