چك ليست سرويس و نگهداري آسانسور تو سط تعميركار آسانسور

1- ته چاهك و چاه آسانسور :

ته چاهك تميز و خشك مي باشد

چراغهاي تونلي سالم است :

سكوهاي چاهك وضع مناسب دارد

در غير اينصورت تعداد چراغهاي خراب =

بافرها در جاي خود نصب هستند

كليد و بريز ته جاهك سالم است

كليد Stop ته چاهك درست است

ميكروسوئيج فلكه وزنه سالم است

فلكه وزنه كاورنر كامل است

عملكرد شالتر حد پايين و بالاي چاهك درست است

شالتر هاي شناسايي بايين و بالاي جاه درست است

آچار كشي پيچهاي زير كابين
2- روي كابين و طول چاه آسانسور :

روي كابين تميز و بدون شلوغي است

تعداد و جهت كليپس بكسلها درست است

Stop روي كابين درست است

در طول چاه بافت و سلامت اوليه سيم بكسل بازرسي و درست بود

جهبه Rev درست و كامل است

روغنكاري ريلها كامل شد

ميكروسوئيچ پاراشوت درست است

پيچهاي يوك بالاي كابين محكم است

مهره قفل و اشپيل سربكسل كابين و وزنه بالانس كامل است

كشش سيم بكسلها درست است
3- داخل كابين آسانسور و مسير حركت آسانسور:

عملكرد درب داخل كابين درست است

تراز طبقات تنظيم است

آئينه كابين موجود و سالم است

كدام طبقات مشكل دارند :

پلاك ظرفيت كابين موجود است

نمراتور داخل كابين درست است

فن كابين و روشنايي چراغهاي كابين سالم است

شيشه درب طبقات سالم و بدون لقي است

چراغ اضطراي كابين درست است : با قطع كليد صفر و يك برق اصلي

عملكرد زنگ و سخنگو كابين درست است

كار سنسور ورودي درب تمام اتوماتيك درست است

نمراتورهاي طبقات درست است

تميزي كشويي ريل درب كابين قبول است

شدت بستن درب تمام طبقات درست است ( تنظيم ديكتاتور )

در طول حركت كابين صداي خش خش و ناهنجار وجود ندارد

كدام طبقات مشكل دارند :

ساير موارد :

دستكيره و شيشه درب طبقات سالم و بدون لقي است
4- موتورخانه :

موتورخانه تميزي بوده و بدون هركونه وسايل غير مرتبط است

پيچ ترمينال سيم هاي برق تابلو لقي ندارند

كاركرد موتور بدون صداي غير عادي و ناهنجار موتور و كيربكس

سيم هاي برق قدرت تابلو محكم بسته شده است

اطمينان از درستي عملكرد ترموستات موتور و فن حاصل شد

ترمينال سري ايمني آسانسور بهم ديگر پل نيست

ترمز موتور تنظيم و رگلاژ شده است

اطمينان از عملكرد درست بلك اوت ( تست شود )

پيچهاي موتور به شاسي محكم است

موجودي روغن براي بازديد سري بعد كافي است

گارد فلكه گيربكس و هرزگرد موجود و تنظيم است

چراغ موتورخانه درست است

پارگي سيم بكسل هاي اصلي مشاهده نشد

كاركرد فن موتورخانه درست است

فلكه گاورنر موجود و سالم و كامل است

برجسب حركت روي فلايويل و دستورالعمل حركت دستي موجود است

فيوزهاي داخل تابلو فرمان سالم است

بازديد سالم بودن كنتاكتورها و رله ها و بردها داخل تابلو فرمان
آدرس و مشخصات آسانسور:

نام و امضاء سرويس كار :
تائيد ساكنين ساختمان :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *