قیمت | موتور | گیربکس | آسانسور

قیمت موتور گیربکس اسانسور

قیمت موتور گیربکس آسانسور جم  GEM

   195.000.000 میلیون ریال

موتور گیربکس AC2  6.1 KW  GEM  ایتالیا

 

موتور اسانسور ایرانی

قیمت موتور بهران ساخت ایران


مدل 6.1 KW

قیمت موتور گیربکس ساسی ایتالیا

قیمت موتور گیربکس ساسی ایتالیا

قیمت 239000000 میلیون ریال

مدل leo  – 5.5 kw  ساخت ایتالیا

قیمت موتور گیربکس ایتالیا

قیمت موتور گیربکس سیکور ایتالیا

 

مدل MR13 SICOR  ساخت ایتالیا